Cesta de carga

Detalles

Fabricación de cesta de carga.

Peso total: 14.500Kg